Stockholm Cordão De Ouro

Om Capoeira Stockholm


Capoeira Stockholm arbetar sedan 2003 med aktiviteter som syftar till att rädda och bevara capoeirans rötter. Gruppen vill sprida, utveckla, uppmärksamma och förmedla denna vackra konst och kulturella manifestation från Brasilien här i Sverige. Gruppen leds sedan 2012 av Instrutor Salgadinho.